Noël à Brême de mardi 20 à mardi 27 décembre 2011
Mercredi 21 décembre 2011

le marché de Noël à Brême
(+10°C et pluie)

111221intown01.jpg
111221intown05.jpg
111221intown06.jpg
111221intown07.jpg
111221intown08.jpg
111221intown09.jpg
111221intown10.jpg
111221intown11.jpg
111221intown12.jpg
111221intown13.jpg
Jeudi 22 décembre 2011

notre sapin "nu"

111222opa25.jpg
111222opa26.jpg
Lundi 27 décembre 2011

Noël avec la famille

111226boxingday17.jpg
111226boxingday20.jpg
111226boxingday21.jpg
111226boxingday27.jpg
111226boxingday28.jpg
Jeudi 22 décembre 2011

notre sapin "habillé"

111226boxingday43.jpg
111226boxingday44.jpg
111226boxingday49.jpg
111226boxingday50.jpg
Mardi 27 décembre 2011

le train suspendu à Wuppertal

111227wuppertal04.jpg
111227wuppertal05.jpg
111227wuppertal06.jpg
111227wuppertal07.jpg
111227wuppertal08.jpg
111227wuppertal09.jpg
111227wuppertal10.jpg
111227wuppertal11.jpg
111227wuppertal12.jpg
111227wuppertal13.jpg
111227wuppertal14.jpg
111227wuppertal15.jpg
111227wuppertal16.jpg
111227wuppertal17.jpg
111227wuppertal18.jpg
111227wuppertal19.jpg
111227wuppertal20.jpg
111227wuppertal21.jpg
111227wuppertal22.jpg
111227wuppertal23.jpg
111227wuppertal24.jpg
111227wuppertal25.jpg
111227wuppertal26.jpg
111227wuppertal27.jpg
111227wuppertal28.jpg
111227wuppertal29.jpg
111227wuppertal30.jpg
111227wuppertal31.jpg
111227wuppertal32.jpg
111227wuppertal33.jpg
111227wuppertal37.jpg
111227wuppertal38.jpg
111227wuppertal39.jpg